Výhody programu

SPEDBUS - je vytěžovací nebo dispečerský software potřebný při moderním plánování zabezpečení osobní příležitostné dopravy. Je nevyhnutelným a neodmyslitelným vyústěním a pokračováním implementace moderních systémů a postupů do oblasti osobní dopravy. Jeho myšlenka je založena na dlouholeté tradici a zkušenostech využívání podobných software v oblasti nákladní dopravy, kde se uplatnila, mnohonásobně zjednodušila tuto činnost, ale především a hlavně přinesla obrovské úspory, a to nejen při činnosti samotné, ale také na straně jak dopravců, tak přepravců. Vzhledem k tomu, že v nákladní dopravě si získal díky své jednoduchosti tento nápad velice rychle své místo a opodstatnění, dnes již neexistuje dopravce ani přepravce, který by nevyužíval takovéto systémy, rozhodli jsme se přinést a vložit Vám, našim zákazníkům a obchodním partnerům, do rukou právě takový nástroj, avšak jak již napovídá náš název, na pole osobní dopravy.

Aplikace nabízí registrovaným uživatelům, možnost jednoduchého vkládání a vyhledávání v databázích, a tím rozšířit portfolio svých obchodních partnerů a získat přístup k velkému množství nabídek a poptávek na jednom místě nezávisle na regionu.

Aplikace umožňuje vytvořit schémata jednotlivých dopravních prostředků v závislosti na reálném uspořádání sedadel, a také možnost doplnění fotodokumentací. V závislosti na vytvořeném schématu je možno nabízet neobsazená sedadla k předrezervaci, kterou může provádět jakýkoliv jiný registrovaný subjekt. Předrezervovaná místa lze jednotlivě pojmenovat, aplikace vytvoří zasedací pořádek a nabízející si jej může vytisknout.

Aplikace umožňuje na základě použité databáze míst Evropy zobrazit každé jednotlivé místo na mapě včetně výpočtu trasy a také vyhledání nabídek a poptávek nacházejících se do určité vzdálenosti od místa odjezdu a příjezdu.

Aplikace umožňuje vkládání inzertních nabídek a poptávek souvisejících s osobní příležitostnou dopravou (např.: nákup a prodej dopravní techniky, hledání řidičů, atd.)

Aplikace umožňuje prostřednictvím diskuse vyjádřit a poskytnout informace, postřehy, zážitky uživatelů databanky.

Aplikace nabízí široké spektrum filtrů a kritérií, dle kterých je možno třídit, seřazovat, vyhledávat v databázích.