Proč SPEDBUS

Registrace zdarma do naplnění databanky

Jsme si vědomi, že pokud má být tento projekt pro uživatele prospěšným je nutno naplnit databanku. Teprve tehdy přinese deklarované výhody. Nechceme tedy zaplatit za něco, co nemůžete využívat a proto bude provoz databanky SPEDBUS do naplnění ZDARMA pro všechny uživatele.

Snížení nákladů, zvýšení zisků

Kde bylo do dnes nutno několik dispečerů, postačí s využitím databanky SPEDBUS jeden. Snížíte personální náklady, náklady na telefony, náklady na kancelářské prostory, vybavení, materiál, zvýšíte vytíženost autobusů, snížíte počet přejezdových kilometrů, atd. a tím zvýšíte své výnosy.

Eliminace prázdných jízd

S pomocí databanky SPEDBUS bude pro Vás jednoduché a bezpracné vytěžovat své autobusy. Odpadne dlouhé a náročné vyhledávání vytížení, nebo třeba jen zpětného vytížení vše najdete na jednom místě, a navždy odbouráte jízdy svých autobusů po prázdnu.

On-line výběrové řízení

Veškeré nabídky a poptávky jsou zobrazovány v databance SPEDBUS okamžitě po zadání a každý uživatel má naprosto shodnou možnost si je v danou chvíli prohlížet. Tím Vám databanka SPEDBUS nabízí možnost účastnit se z jednoho místa hned několika naprosto transparentních výběrových řízení najednou a bude jen na Vás se prosadit a uspět. Budete mít možnost se zúčastnit výběrových řízení, ke kterým by jste se před tím nikdy nedostali.

Bez dalších poplatků

Veškeré výhody a možnosti, které Vám databanka SPEDBUS přinese, budou pouze za jediný poplatek dle ceníku, avšak opět zdůrazňujeme, že zpoplatnění bude až po naplnění databanky SPEDBUS. Do té doby bude provoz celé databanky SPEDBUS včetně všech služeb ZDARMA a to nezávisle na délce provozu.

Přímý kontakt mezi dopravcem a přepravcem

Obrovskou výhodou je přímý kontakt mezi dopravcem a přepravcem bez dalšího prostředníka. Tím se jednak celý obchodní případ zprůhlední, ale hlavně přinese oběma stranám značnou finanční úsporu. Další nemalou výhodou je zisk přímých nepředávaných, ne přetlumočených konkrétních informací pro uskutečnění obchodního případu.

Časová úspora

Prostřednictvím databanky SPEDBUS se veškeré procesy v oblasti vyhledávání vytížení pro své autobusy, anebo možnosti vyhledat vhodný spoj pro přepravované osoby několikanásobně zrychlí.

Neomezené množství kontaktů

Databanka SPEDBUS nabízí neomezené možnosti registrace uživatelů. Vzhledem k cílenému zaměření aplikace lze na jednom místě získat pro všechny registrované neomezenou možnost nových kontaktů bez náročného vyhledávání.

Vkládání a vyhledávání nabídek a poptávek v neomezeném množství na jednom místě

Jednou z největších předností a výhod databanky SPEDBUS je vkládání a vyhledávání nabídek a poptávek v neomezeném množství na jednom místě a tím samozřejmě možnost je z jednoho místa prohlížet a pracovat s nimi.

On-line přístup kdekoliv - stačí připojení k internetu

Aplikace SPEDBUS je on-line internetovou aplikací a tudíž vstup, využívání a práce s ní je velmi jednoduchá a přístup do databanky SPEDBUS je možný odkudkoliv, kde je možnost připojení k internetu.

Možnost volby dle specifických kritérií

Celá databanka SPEDBUS je s maximální péčí a na základě zkušeností tvůrců vytvořena takovým způsobem, aby bylo možno v ní vyhledávat a filtrovat dle nejrůznějších specifických kritérií a tím přistupovat k hledaným a požadovaným datům a informací nejrychlejším možným způsobem.