Komu je aplikace určena

Autobusoví dopravci

Využití aplikace SPEDBUS umožní vyhledání velkého množství nových kontaktů, a to jak dlouhodobých, tak příležitostných, vyhledání a výběr v nesčetném množství nabízených přeprav na jednom místě dle různých parametrů (region, datum, typ dopravního prostředku, cena, atd.), možnost nabídnout k doplnění své ne zcela zaplněné autobusy cestujícími jiných subjektů, a tím zvýšit výnos.

Cestovní kanceláře a agentury

Pro realizaci svých akcí, po vložení svého požadavku, dostanete nesčetné množství nabídek nejen od regionálních a zavedených dopravců, ze kterých můžete vybírat nejvhodnější variantu dle vašich kritérií. Využití aplikace SPEDBUS umožní vyhledání velkého množství nových kontaktů, a to jak dlouhodobých, tak příležitostných, vyhledání a výběr v nesčetném množství nabízených doprav na jednom místě dle různých parametrů (region, datum, typ dopravního prostředku, cena, atd.), možnost nabídnout k doplnění své, ne zcela zaplněné autobusy, cestujícími jiných subjektů, taktéž možnost vyhledat pro své klienty vhodný autobusový spoj i v případě menších skupin či jednotlivců, kteří cestují do destinace, kterou realizuje jiný subjekt, ne zcela zaplněným autobusem, a tím výrazně snížit náklady na dopravu, eliminace přestupních míst.

Firmy

Pro realizaci svých akcí, po vložení svého požadavku, dostanete nesčetné množství nabídek nejen od regionálních dopravců, ze kterých můžete vybírat nejvhodnější variantu dle vašich kritérií. Na základě různých filtrů můžete sami vyhledávat a vybírat vhodné dopravy, dopravní prostředky, dle kapacity, ceny, typu, atd.

Školy, úřady, sportovní kluby, atd.

Pro realizaci svých akcí, po vyplnění a odeslání speciálního formuláře, bez nutnosti registrace se po zpracování dat našim operátorem požadavek vloží do aplikace a následně dostanete nesčetné množství nabídek, nejen od regionálních dopravců, ze kterých můžete vybírat nejvhodnější variantu dle vašich kritérií (vhodné dopravy, dopravního prostředku, kapacity, ceny, typu, atd.).

Vyplnit žádost

Náhodný uživatel

Aplikace je určena také široké veřejnosti, skupině, jednotlivci, kteří se chtějí dostat do té které destinace mimo pravidelné linkové spoje. Využití aplikace SPEDBUS umožní vyhledání a výběr v nesčetném množství nabízených doprav na jednom místě dle různých parametrů (region, datum, typ dopravního prostředku, cena, atd.), vyhledat vhodný autobusový spoj i v případě menších skupin či jednotlivců, kteří cestují do destinace, kterou realizuje jiný subjekt, ne zcela zaplněným autobusem, a tím výrazně snížit své náklady na dopravu.

Spolujízda

Je pohodlný a finančně velmi výhodný způsob cestování po České republice a Evropě, který úspěšně nahradí autostop. Využití aplikace SPEDBUS umožní vyhledání a výběr v nesčetném množství nabízených doprav na jednom místě dle různých parametrů (region, datum, typ dopravního prostředku, cena, atd.), vyhledat vhodný autobusový spoj i v případě menších skupin či jednotlivců, kteří cestují do destinace, kterou realizuje jiný subjekt, ne zcela zaplněným autobusem, a tím výrazně snížit své náklady na dopravu.